Regulamin Sklepu HavvaHome.comI. Informacje ogólne

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Havva Aneta Kowalska-Koçer - należy przez to rozumieć Havva Aneta Kowalska-Koçer z siedzibą przy ul. Targowa 10/3, 48-317 Korfantów; NIP: 7532433306; Regon: 161 563586.

Kupującym, Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy Havvahome.com prowadzony przez Havva Aneta Kowalska-Koçer na swoim portalu internetowym pod adresem www.havvahome.com;

Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, który określa zasady dokonywania przez Havva Aneta Kowalska-Koçer, za pośrednictwem Sklepu, sprzedaży towarów i usług Kupującym. Regulamin jest dostępny na stronie https://havvahome.com/index.php?route=information/information&information_id=5 dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.

2. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

3. Oferta przedstawiona w sklepie www.havvahome.com nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 K.C.).

 

II. Ceny towarów i płatność

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich.

2. Havva Aneta Kowalska-Koçer zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar: 
a) przelewem bankowym - na konto firmy Havva Aneta Kowalska-Koçer, Bank Millennium S.A.
38 1160 2202 0000 0002 5283 5858 tytułem "Havvahome.com: numer zamówienia".
b) płatność kartą kredytową lub e-przelewem - transakcję realizuje system DOTPAY.pl
c) płatność paypal.pl

III. Składanie i przyjmowanie zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia umieszczonego na stronie Sklepu, ewentualnie poprzez e-mail wysłany na adres: sklep@havvahome.com

2. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

3. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji:
a) zamówienia za pobraniem - klient zostanie poinformowany e-mailem o przyjęciu jego zamówienia do realizacji; 
b) w przypadku zamówienia płatnego przelewem realizujemy je dopiero po otrzymaniu informacji o zrealizowanej płatności. Należną kwotę prosimy wpłacić na następujące konto bankowe nr:

38 1160 2202 0000 0002 5283 5858
Bank: BANK MILLENNIUM S.A.

Havva Aneta Kowalska-Kocer, ul. Targowa 10/3, 48-317 Korfantów  

tytułem: "HavvaHome.com: numer zamówienia"

Po otrzymaniu płatności, Klient zostanie poinformowany e-mailem o otrzymanej płatności i przyjęciu jego zamówienia do realizacji;

5. Jeżeli do 7 dni od daty złożenia zamówienia na konto bankowe Sklepu nie wpłynęła cała należna kwota zamówienia, zlecenie zostanie anulowane.

6. Sklep Havvahome.com zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień niekompletnych oraz w przypadku wątpliwości, co do wypłacalności zamawiającego, jak również w przypadku nieoczekiwanego braku tkaniny lub innego elementu potrzebnego do wykonania produktu. W takim przypadku sklep powiadomi o tym fakcie zamawiającego poprzez email lub telefonicznie z wyjaśnieniem przyczyn odmowy realizacji.

 

IV. Czas realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 16:00. Wszystkie zamówienia staramy się zrealizować jak najszybciej.

2. Całkowity czas oczekiwania na zamówienie to: czas przygotowania zamówienia do wysyłki + przewidywany czas dostawy.

3. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki to 3 dni robocze liczone od momentu potwierdzenia zamówienia, przy czym jest on zależny od rodzaju zamówionego produktu i ilości. Jeżeli okaże się, że realizacja przekroczy 3-dniowy termin przygotowania zamówienia, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Havva Aneta Kowalska-Koçer zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

 

V. Wysyłka zamówienia

1. Zamówienia wysyłane są przez firmę kurierską FEDEX lub DPD.

2. W zależności od wybranej opcji dostawy koszt wysyłki jest automatycznie dodawany do kwoty zamówienia. Średni czas dostawy oraz koszt:
W przypadku 100% przedpłaty:

·       Kurier - 13.00 zł, czas dostawy średnio w 24h;

·        

3. Wybór firmy kurierskiej należy do Havva Aneta Kowalska-Koçer i ma na celu jak najszybszą wysyłkę zamówienia.

4. Doręczenia kurierskie realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00. Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy, to najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy Klienta (koniecznie z nazwą firmy). Kurierzy mają wyznaczoną trasę i nie mają możliwości doręczenia paczki wyłącznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie.

5. O szczegółach doręczenia, takich jak nazwa kuriera, który doręczy przesyłkę i numer nadania, poinformujemy w mailu wysyłanym w momencie przekazania paczki firmie kurierskiej.

 

 

VI. Niezgodność towaru z umową, Odstąpienie od umowy, Zwroty

1. Havva Aneta Kowalska-Koçer odpowiada wobec Kupującego za niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

3. Odstąpienie od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie dla swojej ważności wymaga oświadczenia Kupującego i wysłanego wraz ze zwracanym towarem na adres:

Havva Aneta Kowalska-Kocer 
Zwrot HavvaHome.com
Ul. Targowa 10/3 
Korfantów 48-317

4. W oświadczeniu jak wyżej należy wskazać gdzie i jak mają być zwrócone pieniądze.

5. Zarówno odstąpienie od umowy jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym.

6. W stanie nienaruszonym jest towar, który: 
* nie był używany, nie był prany i nie został w żaden sposób zniszczony; 
* jest zwracany w oryginalnym opakowaniu, jeśli takowe posiada;
* posiada oryginalne metkowanie i wszywki producenta; 
* zwracany jest z dowodem zakupu.

7. Sklep zwraca kwotę równą cenie towaru oraz kosztom przesyłki do klienta. Pieniądze są zwracane w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej przelewem bankowym na konto podane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty odesłania towaru pokrywa Klient.

 

VII. Reklamacje

1. W przypadku dostarczenia produktu niezgodnego z umową lub wadliwego należy wydrukować i odesłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z produktem na adres:

Havva Aneta Kowalska-Kocer 
Reklamacja HavvaHome.com
Ul. Targowa 10/3 
Korfantów 48-317

2. Do przesyłki należy załączyć:
- opis reklamacji (prosimy o wydrukowanie i załączenie do przesyłki zgłoszenia reklamacyjnego). 
- Państwa dane osobowe oraz numer konta bankowego, na które ma zostać przelana kwota do zwrotu.

3. Klient w ciągu dwóch tygodniu od stwierdzenia niezgodności towaru z umową musi zawiadomić o tym fakcie Sklep.

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sklep zwróci się do Klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie z uwzględnieniem opóźnienia liczonego do daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta.

5. Reklamacja nie będzie rozpatrywana dla produktów standardowych i niestandardowych, które wcześniej zostały przerobione przez klienta ( np. skrócenie, doszycie itp.)

6. W razie niezajęcia przez Sklep żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty otrzymania reklamowanych towarów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za zasadną.

7. Przesyłki reklamacyjne wysyłane do Havva Aneta Kowalska-Koçer za pobraniem nie będą odbierane.

8. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwróci Klientowi równowartość opłaty pocztowej za odesłanie towaru.

9. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona, to produkt wymieniamy na pełnowartościowy.

10. W przypadku, gdy wymiana na towar pełnowartościowy będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru lub, po wyrażeniu zgody przez Klienta, zaoferuje do wyboru inne dostępne u niego produkty.

11. W przypadku zgody na wymianę towaru, koszty związanie z dostawą nowego ponosi Sklep.

 

VIII. Ochrona danych osobowych i znaków towarowych

1. Informujemy, że zgodnie z art.156 pkt.1 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. z dnia 13 czerwca 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami), nazwy producentów i znaki towarowe są ich prawną i zastrzeżona własnością. Powołane w Sklepie nazwy producentów i znaki towarowe użyte są jedynie w celach informacyjnych (np. do jakiego producenta sofy i modelu pokrowiec czy inny produkt jest przeznaczony. Nie sugerujemy, że jest to produkt oryginalny producenta sof).

2. Administratorem zbioru danych osobowych Klienta jest Havva Aneta Kowalska-Koçer.

3. Sklep zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Havva Aneta Kowalska-Koçer, z zastrzeżeniem z pkt I. 9.

4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

5. Każdy Kupujący może zmieniać swoje dane osobowe w panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.

6. Havva Aneta Kowalska-Koçer, z zastrzeżeniem z pkt I. 9., nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących. Sklep dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Kupujących oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.

7. Havva Aneta Kowalska-Koçer nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2014 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

2. Havva Aneta Kowalska-Koçer uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu i do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:
1) dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
2) zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
3) wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet, 
4) siły wyższej.

3. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Havva Aneta Kowalska-Koçer zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.havvahome.com

 


I. Informacje ogólne

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Havva Aneta Kowalska-Koçer - należy przez to rozumieć Havva Aneta Kowalska-Koçer z siedzibą przy ul. Targowa 10/3, 48-317 Korfantów; NIP: 7532433306; Regon: 161 563586.

Kupującym, Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy Havvahome.com prowadzony przez Havva Aneta Kowalska-Koçer na swoim portalu internetowym pod adresem www.havvahome.com;

Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, który określa zasady dokonywania przez Havva Aneta Kowalska-Koçer, za pośrednictwem Sklepu, sprzedaży towarów i usług Kupującym. Regulamin jest dostępny na stronie https://havvahome.com/index.php?route=information/information&information_id=5 dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.

2. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

3. Oferta przedstawiona w sklepie www.havvahome.com nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 K.C.).

 

II. Ceny towarów i płatność

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich.

2. Havva Aneta Kowalska-Koçer zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar: 
a) przelewem bankowym - na konto firmy Havva Aneta Kowalska-Koçer, Bank Millennium S.A.
38 1160 2202 0000 0002 5283 5858 tytułem "Havvahome.com: numer zamówienia".
b) płatność kartą kredytową lub e-przelewem - transakcję realizuje system DOTPAY.pl
c) płatność paypal.pl

III. Składanie i przyjmowanie zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia umieszczonego na stronie Sklepu, ewentualnie poprzez e-mail wysłany na adres: sklep@havvahome.com

2. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

3. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji:
a) zamówienia za pobraniem - klient zostanie poinformowany e-mailem o przyjęciu jego zamówienia do realizacji; 
b) w przypadku zamówienia płatnego przelewem realizujemy je dopiero po otrzymaniu informacji o zrealizowanej płatności. Należną kwotę prosimy wpłacić na następujące konto bankowe nr:

38 1160 2202 0000 0002 5283 5858
Bank: BANK MILLENNIUM S.A.

Havva Aneta Kowalska-Kocer, ul. Targowa 10/3, 48-317 Korfantów  

tytułem: "HavvaHome.com: numer zamówienia"

Po otrzymaniu płatności, Klient zostanie poinformowany e-mailem o otrzymanej płatności i przyjęciu jego zamówienia do realizacji;

5. Jeżeli do 7 dni od daty złożenia zamówienia na konto bankowe Sklepu nie wpłynęła cała należna kwota zamówienia, zlecenie zostanie anulowane.

6. Sklep Havvahome.com zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień niekompletnych oraz w przypadku wątpliwości, co do wypłacalności zamawiającego, jak również w przypadku nieoczekiwanego braku tkaniny lub innego elementu potrzebnego do wykonania produktu. W takim przypadku sklep powiadomi o tym fakcie zamawiającego poprzez email lub telefonicznie z wyjaśnieniem przyczyn odmowy realizacji.

 

IV. Czas realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 16:00. Wszystkie zamówienia staramy się zrealizować jak najszybciej.

2. Całkowity czas oczekiwania na zamówienie to: czas przygotowania zamówienia do wysyłki + przewidywany czas dostawy.

3. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki to 3 dni robocze liczone od momentu potwierdzenia zamówienia, przy czym jest on zależny od rodzaju zamówionego produktu i ilości. Jeżeli okaże się, że realizacja przekroczy 3-dniowy termin przygotowania zamówienia, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Havva Aneta Kowalska-Koçer zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

 

V. Wysyłka zamówienia

1. Zamówienia wysyłane są przez firmę kurierską FEDEX lub DPD.

2. W zależności od wybranej opcji dostawy koszt wysyłki jest automatycznie dodawany do kwoty zamówienia. Średni czas dostawy oraz koszt:
W przypadku 100% przedpłaty:

·       Kurier - 13.00 zł, czas dostawy średnio w 24h;

·        

3. Wybór firmy kurierskiej należy do Havva Aneta Kowalska-Koçer i ma na celu jak najszybszą wysyłkę zamówienia.

4. Doręczenia kurierskie realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00. Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy, to najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy Klienta (koniecznie z nazwą firmy). Kurierzy mają wyznaczoną trasę i nie mają możliwości doręczenia paczki wyłącznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie.

5. O szczegółach doręczenia, takich jak nazwa kuriera, który doręczy przesyłkę i numer nadania, poinformujemy w mailu wysyłanym w momencie przekazania paczki firmie kurierskiej.

 

 

VI. Niezgodność towaru z umową, Odstąpienie od umowy, Zwroty

1. Havva Aneta Kowalska-Koçer odpowiada wobec Kupującego za niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

3. Odstąpienie od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie dla swojej ważności wymaga oświadczenia Kupującego i wysłanego wraz ze zwracanym towarem na adres:

Havva Aneta Kowalska-Kocer 
Zwrot HavvaHome.com
Ul. Targowa 10/3 
Korfantów 48-317

4. W oświadczeniu jak wyżej należy wskazać gdzie i jak mają być zwrócone pieniądze.

5. Zarówno odstąpienie od umowy jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym.

6. W stanie nienaruszonym jest towar, który: 
* nie był używany, nie był prany i nie został w żaden sposób zniszczony; 
* jest zwracany w oryginalnym opakowaniu, jeśli takowe posiada;
* posiada oryginalne metkowanie i wszywki producenta; 
* zwracany jest z dowodem zakupu.

7. Sklep zwraca kwotę równą cenie towaru oraz kosztom przesyłki do klienta. Pieniądze są zwracane w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej przelewem bankowym na konto podane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty odesłania towaru pokrywa Klient.

 

VII. Reklamacje

1. W przypadku dostarczenia produktu niezgodnego z umową lub wadliwego należy wydrukować i odesłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z produktem na adres:

Havva Aneta Kowalska-Kocer 
Reklamacja HavvaHome.com
Ul. Targowa 10/3 
Korfantów 48-317

2. Do przesyłki należy załączyć:
- opis reklamacji (prosimy o wydrukowanie i załączenie do przesyłki zgłoszenia reklamacyjnego). 
- Państwa dane osobowe oraz numer konta bankowego, na które ma zostać przelana kwota do zwrotu.

3. Klient w ciągu dwóch tygodniu od stwierdzenia niezgodności towaru z umową musi zawiadomić o tym fakcie Sklep.

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sklep zwróci się do Klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie z uwzględnieniem opóźnienia liczonego do daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta.

5. Reklamacja nie będzie rozpatrywana dla produktów standardowych i niestandardowych, które wcześniej zostały przerobione przez klienta ( np. skrócenie, doszycie itp.)

6. W razie niezajęcia przez Sklep żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty otrzymania reklamowanych towarów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za zasadną.

7. Przesyłki reklamacyjne wysyłane do Havva Aneta Kowalska-Koçer za pobraniem nie będą odbierane.

8. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwróci Klientowi równowartość opłaty pocztowej za odesłanie towaru.

9. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona, to produkt wymieniamy na pełnowartościowy.

10. W przypadku, gdy wymiana na towar pełnowartościowy będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru lub, po wyrażeniu zgody przez Klienta, zaoferuje do wyboru inne dostępne u niego produkty.

11. W przypadku zgody na wymianę towaru, koszty związanie z dostawą nowego ponosi Sklep.

 

VIII. Ochrona danych osobowych i znaków towarowych

1. Informujemy, że zgodnie z art.156 pkt.1 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. z dnia 13 czerwca 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami), nazwy producentów i znaki towarowe są ich prawną i zastrzeżona własnością. Powołane w Sklepie nazwy producentów i znaki towarowe użyte są jedynie w celach informacyjnych (np. do jakiego producenta sofy i modelu pokrowiec czy inny produkt jest przeznaczony. Nie sugerujemy, że jest to produkt oryginalny producenta sof).

2. Administratorem zbioru danych osobowych Klienta jest Havva Aneta Kowalska-Koçer.

3. Sklep zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Havva Aneta Kowalska-Koçer, z zastrzeżeniem z pkt I. 9.

4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

5. Każdy Kupujący może zmieniać swoje dane osobowe w panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.

6. Havva Aneta Kowalska-Koçer, z zastrzeżeniem z pkt I. 9., nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących. Sklep dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Kupujących oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.

7. Havva Aneta Kowalska-Koçer nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2014 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

2. Havva Aneta Kowalska-Koçer uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu i do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:
1) dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
2) zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
3) wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet, 
4) siły wyższej.

3. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Havva Aneta Kowalska-Koçer zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.havvahome.com

 


I. Informacje ogólne

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Havva Aneta Kowalska-Koçer - należy przez to rozumieć Havva Aneta Kowalska-Koçer z siedzibą przy ul. Targowa 10/3, 48-317 Korfantów; NIP: 7532433306; Regon: 161 563586.

Kupującym, Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy Havvahome.com prowadzony przez Havva Aneta Kowalska-Koçer na swoim portalu internetowym pod adresem www.havvahome.com;

Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, który określa zasady dokonywania przez Havva Aneta Kowalska-Koçer, za pośrednictwem Sklepu, sprzedaży towarów i usług Kupującym. Regulamin jest dostępny na stronie https://havvahome.com/index.php?route=information/information&information_id=5 dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.

2. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

3. Oferta przedstawiona w sklepie www.havvahome.com nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 K.C.).

 

II. Ceny towarów i płatność

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich.

2. Havva Aneta Kowalska-Koçer zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar: 
a) przelewem bankowym - na konto firmy Havva Aneta Kowalska-Koçer, Bank Millennium S.A.
38 1160 2202 0000 0002 5283 5858 tytułem "Havvahome.com: numer zamówienia".
b) płatność kartą kredytową lub e-przelewem - transakcję realizuje system DOTPAY.pl
c) płatność paypal.pl

III. Składanie i przyjmowanie zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia umieszczonego na stronie Sklepu, ewentualnie poprzez e-mail wysłany na adres: sklep@havvahome.com

2. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

3. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji:
a) zamówienia za pobraniem - klient zostanie poinformowany e-mailem o przyjęciu jego zamówienia do realizacji; 
b) w przypadku zamówienia płatnego przelewem realizujemy je dopiero po otrzymaniu informacji o zrealizowanej płatności. Należną kwotę prosimy wpłacić na następujące konto bankowe nr:

38 1160 2202 0000 0002 5283 5858
Bank: BANK MILLENNIUM S.A.

Havva Aneta Kowalska-Kocer, ul. Targowa 10/3, 48-317 Korfantów  

tytułem: "HavvaHome.com: numer zamówienia"

Po otrzymaniu płatności, Klient zostanie poinformowany e-mailem o otrzymanej płatności i przyjęciu jego zamówienia do realizacji;

5. Jeżeli do 7 dni od daty złożenia zamówienia na konto bankowe Sklepu nie wpłynęła cała należna kwota zamówienia, zlecenie zostanie anulowane.

6. Sklep Havvahome.com zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień niekompletnych oraz w przypadku wątpliwości, co do wypłacalności zamawiającego, jak również w przypadku nieoczekiwanego braku tkaniny lub innego elementu potrzebnego do wykonania produktu. W takim przypadku sklep powiadomi o tym fakcie zamawiającego poprzez email lub telefonicznie z wyjaśnieniem przyczyn odmowy realizacji.

 

IV. Czas realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 16:00. Wszystkie zamówienia staramy się zrealizować jak najszybciej.

2. Całkowity czas oczekiwania na zamówienie to: czas przygotowania zamówienia do wysyłki + przewidywany czas dostawy.

3. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki to 3 dni robocze liczone od momentu potwierdzenia zamówienia, przy czym jest on zależny od rodzaju zamówionego produktu i ilości. Jeżeli okaże się, że realizacja przekroczy 3-dniowy termin przygotowania zamówienia, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Havva Aneta Kowalska-Koçer zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

 

V. Wysyłka zamówienia

1. Zamówienia wysyłane są przez firmę kurierską FEDEX lub DPD.

2. W zależności od wybranej opcji dostawy koszt wysyłki jest automatycznie dodawany do kwoty zamówienia. Średni czas dostawy oraz koszt:
W przypadku 100% przedpłaty:

·       Kurier - 13.00 zł, czas dostawy średnio w 24h;

·        

3. Wybór firmy kurierskiej należy do Havva Aneta Kowalska-Koçer i ma na celu jak najszybszą wysyłkę zamówienia.

4. Doręczenia kurierskie realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00. Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy, to najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy Klienta (koniecznie z nazwą firmy). Kurierzy mają wyznaczoną trasę i nie mają możliwości doręczenia paczki wyłącznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie.

5. O szczegółach doręczenia, takich jak nazwa kuriera, który doręczy przesyłkę i numer nadania, poinformujemy w mailu wysyłanym w momencie przekazania paczki firmie kurierskiej.

 

 

VI. Niezgodność towaru z umową, Odstąpienie od umowy, Zwroty

1. Havva Aneta Kowalska-Koçer odpowiada wobec Kupującego za niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

3. Odstąpienie od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie dla swojej ważności wymaga oświadczenia Kupującego i wysłanego wraz ze zwracanym towarem na adres:

Havva Aneta Kowalska-Kocer 
Zwrot HavvaHome.com
Ul. Targowa 10/3 
Korfantów 48-317

4. W oświadczeniu jak wyżej należy wskazać gdzie i jak mają być zwrócone pieniądze.

5. Zarówno odstąpienie od umowy jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym.

6. W stanie nienaruszonym jest towar, który: 
* nie był używany, nie był prany i nie został w żaden sposób zniszczony; 
* jest zwracany w oryginalnym opakowaniu, jeśli takowe posiada;
* posiada oryginalne metkowanie i wszywki producenta; 
* zwracany jest z dowodem zakupu.

7. Sklep zwraca kwotę równą cenie towaru oraz kosztom przesyłki do klienta. Pieniądze są zwracane w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej przelewem bankowym na konto podane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty odesłania towaru pokrywa Klient.

 

VII. Reklamacje

1. W przypadku dostarczenia produktu niezgodnego z umową lub wadliwego należy wydrukować i odesłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z produktem na adres:

Havva Aneta Kowalska-Kocer 
Reklamacja HavvaHome.com
Ul. Targowa 10/3 
Korfantów 48-317

2. Do przesyłki należy załączyć:
- opis reklamacji (prosimy o wydrukowanie i załączenie do przesyłki zgłoszenia reklamacyjnego). 
- Państwa dane osobowe oraz numer konta bankowego, na które ma zostać przelana kwota do zwrotu.

3. Klient w ciągu dwóch tygodniu od stwierdzenia niezgodności towaru z umową musi zawiadomić o tym fakcie Sklep.

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sklep zwróci się do Klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie z uwzględnieniem opóźnienia liczonego do daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta.

5. Reklamacja nie będzie rozpatrywana dla produktów standardowych i niestandardowych, które wcześniej zostały przerobione przez klienta ( np. skrócenie, doszycie itp.)

6. W razie niezajęcia przez Sklep żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty otrzymania reklamowanych towarów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za zasadną.

7. Przesyłki reklamacyjne wysyłane do Havva Aneta Kowalska-Koçer za pobraniem nie będą odbierane.

8. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwróci Klientowi równowartość opłaty pocztowej za odesłanie towaru.

9. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona, to produkt wymieniamy na pełnowartościowy.

10. W przypadku, gdy wymiana na towar pełnowartościowy będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru lub, po wyrażeniu zgody przez Klienta, zaoferuje do wyboru inne dostępne u niego produkty.

11. W przypadku zgody na wymianę towaru, koszty związanie z dostawą nowego ponosi Sklep.

 

VIII. Ochrona danych osobowych i znaków towarowych

1. Informujemy, że zgodnie z art.156 pkt.1 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. z dnia 13 czerwca 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami), nazwy producentów i znaki towarowe są ich prawną i zastrzeżona własnością. Powołane w Sklepie nazwy producentów i znaki towarowe użyte są jedynie w celach informacyjnych (np. do jakiego producenta sofy i modelu pokrowiec czy inny produkt jest przeznaczony. Nie sugerujemy, że jest to produkt oryginalny producenta sof).

2. Administratorem zbioru danych osobowych Klienta jest Havva Aneta Kowalska-Koçer.

3. Sklep zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Havva Aneta Kowalska-Koçer, z zastrzeżeniem z pkt I. 9.

4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

5. Każdy Kupujący może zmieniać swoje dane osobowe w panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.

6. Havva Aneta Kowalska-Koçer, z zastrzeżeniem z pkt I. 9., nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących. Sklep dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Kupujących oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.

7. Havva Aneta Kowalska-Koçer nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2014 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

2. Havva Aneta Kowalska-Koçer uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu i do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:
1) dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
2) zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
3) wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet, 
4) siły wyższej.

3. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Havva Aneta Kowalska-Koçer zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.havvahome.com